Başvuru Kriterleri

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarının listesi aşağıda verilmiştir. Verilen derecelerin ilgili dönemde açılıp açılmadığını ve ilgili anabillim dalının minimum başvuru koşullarını görmek için anabilimdalı isimlerine tıklayın.

Program Verilen Dereceler
Arkeometri YL(1) Doktora
Bilgisayar Mühendisliği  YL(1) Doktora
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi YL(1) Doktora
Biyokimya YL(1) Doktora
Biyolojik Bilimler
Biyoloji YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Moleküler Biyoloji ve Genetik YL(1) Doktora  
Biyomedikal Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Biyoteknoloji YL(1) Doktora
Çevre Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Deprem Çalışmaları YL(1)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Endüstri Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Yöneylem Araştrması YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mühendislik Yönetimi
Endüstriyel Tasarım YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Fizik YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Gıda Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Havacılık ve Uzay Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
İnşaat Mühendisliği YL(1) Doktora
İstatistik YL(1) Doktora
İş Sağlığı ve Güvenliği YL(1)
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri YL(1) Doktora
Jeoloji Mühendisliği YL(1) Doktora
Kimya YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Kimya Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Maden Mühendisliği YL(1) Doktora
Makina Mühendisliği YL(1) Doktora
Matematik YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilimleri Eğitimi YL(1) Doktora
Matematik Eğitimi YL(1) Doktora
Mekanik Tasarım ve İmalat
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mikro ve Nanoteknoloji YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mimarlık M. ARCH. (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Kültürel Mirası Koruma YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Yapı Bilimleri YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri
(ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)
Mühendislik Bilimleri YL(1) Doktora
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği YL(1) Doktora
Polimer Bilim ve Teknolojisi YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Robotik YL(1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Şehir ve Bölge Planlama   Doktora
Bölge Planlama M.C.P (1)
Kentsel Tasarım M.C.P (1)
Şehir Planlama M.C.P (1)
Veri ve Karar Bilimleri YL(1,2) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Yer Sistem Bilimleri

 

Açıklamalar
(1) Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz Program
* Online Başvuru Formu'nda başvurulacak programın adı seçmelidir