FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Başvuru Kriterleri

Başvuru yapılacak programların kriterleri aşağıda verilmiştir. Verilen derecelerin ilgili dönemde açılıp açılmadığını bölüm isimlerine tıklayarak kontrol ediniz.

 

Program Verilen Dereceler
Arkeometri YL (1,2) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Bilgisayar Mühendisliği YL (1,3) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Biyokimya YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Biyoloji YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
YL (1) Doktora
Biyomedikal Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Biyoteknoloji YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Çevre Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Çimento Mühendisliği YL (1, 2)
Deprem Çalışmaları YL (1)  
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Endüstri Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Endüstri Ürünleri Tasarımı YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Etkileşim için Tasarım
(ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)
YL (1)  
Fizik YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Gıda Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Havacılık ve Uzay Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
İnşaat Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
İstatistik YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
İş Sağlığı ve Güvenliği YL (1, 2)
Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Jeoloji Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Kimya YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Kimya Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Kültürel Mirası Koruma* YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Maden Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Makina Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Matematik YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
YL (1) Doktora

YL (1) Doktora
Mekanik Tasarım ve İmalat YL (3)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mikro ve Nanoteknoloji YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mimarlık M.ARCH. (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri
(ODTÜ - TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)
YL (1)  
Mühendislik Bilimleri YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Mühendislik Yönetimi YL (3)  
Nörobilim ve Nöroteknoloji Doktora Lisans Sonrası Doktora
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Polimer Bilim ve Teknolojisi YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Şehir ve Bölge Planlama   Doktora Lisans Sonrası Doktora
M.C.P. (1)
M.C.P. (1)
M.C.P. (1)
Yapı Bilimleri* YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Yazılım Mühendisliği YL (3)  
Yer Sistem Bilimleri YL (1,2) Doktora Lisans Sonrası Doktora
Yöneylem Araştrması YL (1) Doktora Lisans Sonrası Doktora

 

Açıklamalar
(1)
Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz Program

* Online Başvuru Formu'nda başvurulacak programın adı seçmelidir