DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 70 1, 2, 3
Doktora 65 75 4, 5, 6
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 7, 8, 9

 

AÇIKLAMALAR

1.  

 Puan Hesabı:
a) ALES'in sayısal kısmının sonucu alınmalıdır.
b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.
c) Lisans programı temel fizik ve ilintili derslerdeki başarınız da değerlendirilecektir.
d) Toplam Puan = ALES (%50) + GNO (%25) + YAZILI SINAV (%25)
e) Topladığınız puan kabul edilmenizi garanti etmez. Başvurunuz burada verilen tüm kriterlere göre değerlendirilecektir.

 

2.  

Mektuplar:
a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formu.
b) İki referans mektubu istenir; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik Bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekmektedir.)
c) Niyet mektubu istenir (başvuru sayfasındaki form kullanılabilir).

 

3.  

Değerlendirme:
a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.

 

4.  

Puan Hesabı:
a) ALES'in sayısal kısmının sonucu alınmalıdır.
b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.
c) Lisans programı temel fizik ve ilintili derslerdeki başarınız da değerlendirilecektir.
d) Toplam Puan = ALES (%50) + GNO (%10) + YAZILI SINAV (%30) + MÜLAKAT (%10)
e) Topladığınız puan kabul edilmenizi garanti etmez. Başvurunuz burada verilen tüm kriterlere göre değerlendirilecektir.

 

5.  

Mektuplar:
a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formunun kullanılması gerekmektedir.
b) İki referans mektubu istenir; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekmektedir.)
c) Niyet mektubu istenir (başvuru sayfasındaki form kullanılabilir).

 

6.  

Değerlendirme:
a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.
b) Bölüm sizi mülakata alacaktır.
c) ODTÜ Fizik mezunu olmayanlar YL tezlerinin bir kopyasını ve tüm yayınlarını elektronik olarak vermelidirler.
d) Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 

7.  

Puan Hesabı:
a) ALES'in sayısal kısmının sonucu alınmalıdır.
b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.
c) Lisans programı temel fizik ve ilintili derslerdeki başarınız da değerlendirilecektir.
d) Toplam Puan = ALES (%50) + GNO (%10) + YAZILI SINAV (%30) + MÜLAKAT (%10)
e) Topladığınız puan kabul edilmenizi garanti etmez. Başvurunuz burada verilen tüm kriterlere göre değerlendirilecektir.

 

8.  

Mektuplar:
a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formu.
b) İki referans mektubu istenir; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekmektedir.)
c) Niyet mektubu istenir (başvuru sayfasındaki form kullanılabilir).

 

9.  

Değerlendirme:
a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.  
b) Bölüm sizi mülakata alacaktır.


Son Güncelleme:
28/09/2022 - 11:37