Fen Bilimleri Enstitüsü

1- Oturumu başlatmak için "entry code" ve "application number" nasıl alınır?

Bu kod ve numarayı elde etmek için "obtain entry code" butonuna basılmalı ve istenen bilgiler doldurulmalıdır. Size verilecek kişisel giriş kodu ve başvuru numarası e-posta adresinize iletilecektir.

2- "entry code" kaybedilirse ne yapılmalıdır?

Giriş kodu kaybedildi ise "forget entry code" butonuna basılmalı ve istenen bilgilere göre hareket edilmelidir.

3- Kimlik bilgileri yanlış/eksik ise nasıl düzeltilebilir? (ODTÜ öğrencileri / mezunları)

İsim doğru ise bilgi girişine devam edilerek başvuru tamamlanmalı ancak paralelinde ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na nüfus cüzdanının/pasaportun bir fotokopisi ile birlikte yanlışlığın/eksikliğin düzeltilmesini isteyen bir dilekçe verilmelidir.

4- Başvuru "Submit" edilemiyorsa ne yapmalıdır?

Bu durum zorunlu alanlara ilişkin bilgi girişi yapılmadığı zaman oluşmaktadır. Bu nedenle zorunlu alanlar bilgisi mutlaka doldurulmalıdır.,

5-İngilizce yeterlik sınavına başvurmadan lisansüstü programlara başvuru yapılabilir mi?

Ancak geçerli ve bilinir bir İngilizce yeterlik sınav sonucu ile başvuru yapılabilinir.

6-ALES sınavına başvurmadan lisansüstü programlara başvuru yapılabilir mi?

Ancak geçerli ALES sınav sonucu ile başvuru yapılabilinir.

7-İngilizce Yeterlik ve ALES sınavlarından geçerli not alındığını belgelemeden başvuru yapabilir mi?

Bu durumlarda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

8-Yanlış bilgi girişi yapılarak "freeze" edilmişse başvuru nasıl düzeltilebilir?

Yanlışlığı belirten bir dilekçe (e-posta adresi belirtilerek) başvuru adresine iletilmelidir. Dilekçe değerlendirilerek hatanın adayın kendi ihmal ve dikkatsizliği yüzünden oluşup oluşmadığına karar verilir. Yapılacak işlem adaya e-posta ile bildirilir. Adayın ihmali söz konusu ise, isteğin işleme konulması ancak yeniden başvuru ücretinin yatırılması halinde mümkün olabilmektedir.

9-"Final Copy"de değişiklik yapılabilir mi?

"Final copy"ye atılan imza, hem alınan çıktıdaki, hem de bilgisayar ortamında girilen bilgilerin aynı olduğunu ve doğruluğunu beyan etmektedir. Çıktı ile bilgisayar ortamındaki bilgiler aynı olmak zorundadır. Bu nedenle çıktı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

10-"Final Copy" çıktısının formatı bozuksa ne yapılabilir?

"Final copy"den çıktı alındığında bir bozukluk oluyor ise, sonuç bir kez de farklı bir baskı cihazından alınmalıdır. Kesme/yapıştırma yöntemi ile format düzeltilmesi yapılmamalıdır.

11- Hangi EABD'ye başvurularda portfolyo istenmektedir ve ne zaman, nereye teslim edilmelidir?

Eğer,

Mimarlık-Bina Bilgisi

Mimarlık-Yapı Bilimleri

Mimarlık- Restorasyon

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama-Şehir Planlama

Şehir ve Bölge Planlama-Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama-Kentsel Tasarım

programlarından herhangi birine başvuruluyor ise, EABD Başkanlığı'na önceki eğitim ve/veya meslek çalışmalarının düzeyini kanıtlayıcı seçilmiş örnekler içeren bir portfolyo teslim edilmelidir. Bu işlem başvuru dosyalarının ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'na Enstitü tarafından gönderilmesinden sonraki günlerde en kısa süre içinde yapılmalıdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Programına başvuru yapılıyor ise, portfolyo (varsa) mülakatta Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürülmelidir.

12- Başvuru sırasında olabilecek teknik hatalar için nereye başvurulabilinir?

Başvuru yaparken oturumda olan teknik hatalar ve sorular için ms-phd@metu.edu.tr adresine e-posta ile başvurulabilir.

13- Birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilinir mi?

Birden fazla lisansüstü programa başvurulabilir ve kabul alınabilir ama sadece bir tanesine kayıt yaptırılabilir.

14-Mezun olunan okul/ alan listede yoksa ne yapılmalıdır?

ms-phd@metu.edu.tr adresine e-posta ile başvurulabilir ve eklenmesini talep edebilirsiniz.