Benzerlik/Orijinallik raporu alabilmeniz için hem lisansüstü öğrencisi olarak sizin hem de tez danışmanınızın takip etmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar ile ilgili detaylı bilgilere enstitümüzün Orijinallik Raporu sayfasında yer alan klavuzlardan ulaşabilirsiniz.
Tez savunmasından önce ve sonra (düzeltmeleri tamamladıktan sonra) olmak üzere toplamda iki kere Benzerlik/Orijinallik Raporu almanız gerekmektedir.
Hayır. Benzerlik oranının yazdığı ilk sayfanın çıktısını almanız yeterlidir.
Tezinizin sadece Abstarct, Öz, Bölümler (Chapters) ve ekler (appendices) kısımlarını turnitine yükleyin.

Son Güncelleme:
26/02/2020 - 10:59