Son Güncelleme:
13/04/2018 - 11:15

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, EAB Dallarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini (öğretim üyesi araştırmacı ve diğer) en iyi şekilde icra etmeleri için yetiştirilmelerini sağlamaktır. FBE, diğer birimlerle işbirliği içinde üniversite politikalarının yukarıdaki amaç doğrultusunda oluşmasi için yardımcı olur. EAB Dalları tarafından oluşturulan ölçütlerle çeşitli kaynaklardan, yüksek standardlarda öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler. Disiplinler arasi iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, disiplinlerarası programların oluşturulmasını, geliştirilmesini ve olgunlaşmasını destekler. Akademik amaçlı programlara ek olarak, kişilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için ortam yaratır. ODTÜ'nün bir araştırma üniversitesi kimliğini kazanması için disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler. Bu amaçla, gerekli işlemleri ve aşamaları en aza indirgeyecek düzenlemeleri yapar. Ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, topluma ve ülkeye fayda sağlayacak, ülke bilim ve teknoloji politikalari doğrultusundaki güdümlü üst düzey projeleri arttırmaya çalışır ve bunlara destek verir.