Lisansüstü programlar enstitümüz tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans (master) programlarıın normal süresi iki yıldır ve program bitirildiğinde yüksek lisans derecesi alınır. Bazı bölümlerde Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bazı bölümlerde ise ikinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçenekleri vardır. Doktora programlarının normal süresi 4 yıldır ve program bitirildiğinde doktora derecesi alınır.

Program Verilen Dereceler
Arkeometri M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Bilgisayar Mühendisliği M.S. (1,3) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Biyokimya M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Biyoloji M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
M.S. (1) Ph.D.
Biyomedikal Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Biyoteknoloji M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Çevre Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Deprem Çalışmaları M.S. (1)  
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Endüstri Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Endüstriyel Tasarım M.S. (1) Ph.D Ph.D. on B.S.
Fizik M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Gıda Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
İnşaat Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
İstatistik M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
İş Sağlığı ve Güvenliği M.S. (1,2)
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Jeoloji Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Kimya M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Kimya Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Kültürel Mirası Koruma M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Maden Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Makina Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Matematik M.S. (1,2) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilimleri Eğitimi

  • Matematik Eğitimi

Mekanik Tasarım ve İmalat M.S. (2)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Mikro ve Nanoteknoloji M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Mimarlık M.ARCH. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Mühendislik Bilimleri M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Mühendislik Yönetimi M.S. (3)  
Nörobilim ve Nöroteknoloji Ph.D. Ph.D. on B.S.
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Polimer Bilim ve Teknolojisi M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Robotik M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Şehir ve Bölge Planlama   Ph.D. Ph.D. on B.S.
M.C.P. (1)
M.C.P. (1)
M.C.P. (1)
Veri ve Karar Bilimleri M.S. (1)
Yapı Bilimleri M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Yazılım Mühendisliği M.S. (3)  
Yer Sistem Bilimleri M.S. (1,2) Ph.D. Ph.D. on B.S.
Yöneylem Araştrması M.S. (1) Ph.D. Ph.D. on B.S.

Açıklamalar

(1) Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz Program


Son Güncelleme:
25/01/2024 - 10:06