Son Güncelleme:
13/08/2018 - 14:26

Lisansüstü eğitimin amacı değişik çalışma alanlarında kişisel entelektüel derinliği geliştirmek; eğitim, araştırma, endüstri ve yönetimde kariyer için etkin eğitimi verebilmektir. Bu uzun eğitim sürecinde öğrenciler birbiri ile fikir alışverişinde bulunurlar. Lisansüstü dersler ve orjinal araştırmalar, yaratıcı bir şekilde problem çözme konusunda yetenekleri ortaya çıkartır ve öğrencilerin takım çalışması yapabilme, iletişim ve liderlik gibi yetilerini geliştirir.

Lisansüstü çalışma yapmanın bir çok iyi nedeni olabilir. Ancak, bunlardan en önemlisi, günümüzde sosyal, bilimsel ve mühendislikte hızlı bir gelişmenin yaşanması ve çağdaş teknolojinin daha ileri uzmanlık bilgisini ihtiyaç duymasıdır. Bu ihtiyacın karşılanması lisansüstü programların, öğrencileri değişik alanlarda, lisansüstü derslerle ve ileri araştırmalarla hazırlaması ile mümkündür. Web sayfamızda, lisansüstü programlar için seçenekler, programlara nasıl başvurulacağı ve başvuru şartları verilmektedir. Aynı zamanda öğretim üyelerinin, çalışma alanlarının, programların ve üniversite olanaklarının tanıtımı sunulmaktadır. FBE, 1982'den beri ODTÜ'yü bir araştırma üniversitesine dönüştürmek amacı ile, kendisine bağlı Anabilim dallarının, temel ve uygulamalı araştırmalarda daha aktif olmaları için çalışmaktadır.

FBE, lisanüstü eğitimini en ileri düzeyde geliştirmeyi, araştırma için gerekli olan parasal desteği ve iyi yetişmiş, bilgili öğrenci sayısını arttırmayı kendisine misyon olarak seçmiştir. Son yıllarda, ODTÜ diğer üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek üzere, lisansüstü programlarına öğrenci kabul etmektedir. Enstitümüz, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile, ekonomide katma değer yaratacak ürünlerin geliştirilmesine yönelik olan araştırma çalışmalarını öncelikle desteklemektedir. Bu amaçla, birden fazla bölüm, fakülte ve üniversitenin katılımı ile hazırlanan çok öğrencili, ürüne ve hizmete yönelik araştırmalara öncelik verecektir.