Son Güncelleme:
22/08/2019 - 16:11

TEZ JÜRİSİNE GİRMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Tez jürisine girecek olan öğrencilerin, aşağıda belirtilen tüm belgeleri EABD (Enstitü Anabilim Dalı (Bölüm)) başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. EABD başkanlıkları tarafından enstitümüze iletilecek olan bu belgelerin, öğrencinin jüriye gireceği tarihten en geç 1 ay önce enstitümüze ulaştırılması gerektiğinden, öğrencilerin bu süreleri göz önüne alarak hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.

* Tez danışmanının jüriden önce ve sonra (düzeltmeler tamamlandıktan sonra) 2 ayrı Orijinallik Raporu hazırlaması ve imzalaması gerekmektedir. Orijinallik raporu için benzerlik oranının yazdığı ilk sayfanın çıktısını almak yeterlidir.

** Öğrencilerin tezlerini yazarken formatla ilgili oluşabilecek hataları minimuma indirmek için, Tez Yazım Süreci sayfasında yer alan Word ya da Latex tez şablonlarından herhangi birini kullanmaları gerekmektedir. Bu şablonlar dışında oluşturulan tezlerde ortaya çıkabilecek hatalardan enstitümüz sorumlu değildir.

 NOT: Tez jürisine girilebilecek son gün akademik takvimde yer almaktadır.


TEZ JÜRİSİNE GİRDİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez savunmasını yaptıkları tarihi takip eden 1 ay içerisinde sırasıyla:

 1. Jüri üyeleri tarafından belirtilen düzeltmeleri yapar.
 2. Tez taslağını EABD sekreterliğinden alarak, enstitü tarafından taslak üzerinde belirtilen format düzeltmelerini yapar.
 3. Orijinallik raporunu alarak tez danışmanına imzalatır.
 4. Tezinin PDF halininin bulunduğu bir CD oluşturur.
 5. En az dört kopya olmak üzere tezlerini ciltletir (ortak tez danışmanı olan öğrenciler için beş kopya);***
 6. Tezin onay sayfasında (Approval Page) yer alan tüm alanları ilgili öğretim üyelerine imzalatır.
 7. YÖK Tez Veri Giriş Formu ile ODTÜ Elektronik Tez İşlemleri Formu'nu doldurur.
 8. İmzaları tamamlanan (enstitü müdürü hariç) ciltli tezlerini ve orjinallik raporunu enstitümüz ikinci katında yer alan ilgili enstitü personeline teslim eder.
 9. Enstitüye teslim ettiği tezlerini, teslim ettiği tarihten en erken iki iş günü sonra ilgili enstitü personelinden teslim alır.

 

Ayrıca, enstitü müdürü tarafından imzalanan tezlerini teslim alan öğrenciler, tezinin bir kopyasını kendisi için ayırdıktan sonra****;

 • bir kopyasını ODTÜ Kütüphanesi giriş katında yer alan Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne***,
 • bir kopyasını EABD (Bölüm) sekreterliğine,
 • bir kopyasını tez danışmanına (ve varsa ortak tez danışmanına) teslim eder.
 • Son olarak, kütüphaneden aldığı ODTÜ Elektronik Tez Onay Formu'nu enstitümüz ikinci katında yer alan enstitü personeline iletir.

 

*** Kütüphaneye verilecek olan tez kopyasının en arkasına Tez İzin Formu eklenerek ciltlenmelidir.

**** Öğrenciler kendileri için birden fazla tez çoğaltabilirler.

NOT: Mezuniyet işlemleri ile ilgili tüm sorularınız için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.