DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 80
Doktora 65 80
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00  

 

Yüksek Lisans

 • ALES puan türü sayısal olmalıdır 
 • Ek başvuru koşulu: (ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 75 
 • Son Değerlendirme Puanı: 
             %50 ALES + %25 Genel Not Ortalaması + %25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme
 • 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK çevirim tablosu kullanılarak hesaplanır. 
            (*) YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı)
 • Tercihler yalnızca Tablo C’de (Aşağıda yer alan) Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on (10) araştırma alanı arasında yapılmalı ve kısaltmalar ile belirt ilmelidir. 
 • Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C). 
 • TC uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülür. 
 • İki (2) adet referans mektubu gereklidir. 
 • Yüksek Lisans mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır. 
 • Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir. 
 • Yüksek Lisans Programında başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans programındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi, ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısıyla tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı gerekleri ve detayları, mülakat sırasında belirlenir.

Doktora/ Lisansüstü Doktora

 • ALES puan türü sayısal olmalıdır. 
 • Ek başvuru koşulu: (ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 80 
 • Son Değerlendirme Puanı: 
          %50 ALES + %25 Genel Not Ortalaması + %25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme 
 • 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması(GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK çevirim tablosu kullanılarak hesaplanır.
          (*) YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı) 
 • Tercihler yalnızca Tablo C'de (Aşağıda yer alan) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on (10) araştırma alanı arasından yapılmalı ve kısaltmalar ile belirtilmelidir.
 • Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C). 
 • TC uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülür. 
 • İki (2) adet referans mektubu gereklidir. 
 • Doktora mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır. 
 • Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir. 
 • Doktora Programında, başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans ve Yüksek Lisans programlarındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısı ile tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı içeriği ve süresi, mülakat sırasında belirlenir. 
 • Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 

Table C: Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on (10) araştırma alanı
Elektronik (ELEC) Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği (MACH)
Kontrol (CONT) Güç Sistemleri (POW)
Robotik (ROBOT) Elektromanyetik (EMT)
Bilgisayar (COMP) Sinyal İşleme (SIGNAL)
Telekomünikasyon (TELE) Biomedikal (BIO)

Son Güncelleme:
26/10/2018 - 10:37