DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 80 2.5
Doktora 65 80 2.5
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.0  

 

Yüksek Lisans

1.     ALES puan türü sayısal olmalıdır.

2.     Ek başvuru koşulu:(ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 75

 3.     Ön Değerlendirme:

%50 ALES + %50 Genel Not ortalamasına göre yapılan sıralamaya ve başvurulan araştırma alanındaki öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayılarına göre mülakata davet edilecek adaylar belirlenir.

 4.     Son Değerlendirme Puanı:

%50 ALES + %25 Genel Not Ortalaması + %25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme

 5.     Tercihler yalnızca Tablo C’de (Aşağıda yer alan) Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on(10) araştırma alanı arasında yapılmalı ve kısaltmalar ile belirtilmelidir.

 6.     Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C).

 7.     T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülür.

 8.     İki (2) adet referans mektubu gereklidir.

 9.     Yüksek Lisans mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.

 10.  Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir. Mülakat sırasında Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu adaylar, düzenlemelerin yapılabilmesi için sonuçların açıklanmasından hemen sonra akademik işlerden sorumlu bölüm başkan yardımcısına e-posta ile bilgi vermelidir.

 11.  Yüksek Lisans Programında başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans programındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi, ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısıyla tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı gerekleri ve detayları, mülakat sırasında belirlenir.

 

Doktora/ Lisansüstü Doktora

1.     ALES puan türü sayısal olmalıdır. 

 2.     Ek başvuru koşulu:(ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 80

 3.     4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK çevirim tablosu kullanılarak hesaplanır. (*) YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı)

 4.     Ön Değerlendirme:

%50 ALES + %50 Genel Not ortalamasına göre yapılan sıralamaya ve başvurulan araştırma alanındaki öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayılarına göre mülakata davet edilecek adaylar belirlenir.

 5.     Son Değerlendirme Puanı:

%50 ALES + %25 Genel Not Ortalaması + %25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme

 6.     Tercihler yalnızca Tablo C’de (Aşağıda yer alan) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on (10) araştırma alanı arasından yapılmalı ve kısaltmalar ile belirtilmelidir.

 7.     Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C).

 8.     T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülür.

 9.     İki (2) adet referans mektubu gereklidir.

 10.  Doktora mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.

 11.  Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir.

 12.  Doktora Programında, başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans ve Yüksek Lisans programlarındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısı ile tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı içeriği ve süresi, mülakat sırasında belirlenir.

13.  Doktora başvurusu için hem lisans hem de yükseklisans transkriptleri gereklidir.

 

 

Table C: Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan on (10) araştırma alanı
Elektronik (ELEC) Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği (MACH)
Kontrol (CONT) Güç Sistemleri (POW)
Robotik (ROBOT) Elektromanyetik (EMT)
Bilgisayar (COMP) Sinyal İşleme (SIGNAL)
Telekomünikasyon (TELE) Biomedikal (BIO)

Son Güncelleme:
29/09/2022 - 13:50