DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 70 2.25 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Doktora 65 70 2.25 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 Referans mektubu (2 adet)
    (Doktoraya başvuran adayların referans mektuplarından birini tez danışmanından alması gerekmektedir.)
2. Niyet mektubu 
3. Mülakat (Gerek duyulması halinde)
4. İYS ve ALES eşdeğerlik puanları için enstitü web sayfasını kontrol ediniz. 
5. ALES puan türü olarak sayısal veya eşit ağırlık kabul edilmektedir.  
    ALES-GRE eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
6. ESS dışında bir programdan yüksek lisans alıp doktoraya başvuran ve kabul edilen adaylar 2 dönemlik bilimsel hazırlık (BH) programına kayıt yaptırır. BH programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına devam edebilir. BH süresince, başarılı olunması halinde doktora programına saydırılabilecek dersler alınması da mümkündür.
7. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
18/03/2021 - 16:33