DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 70 (veya 75) 2.50 (if between 2.30-2.50) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
Doktora 65 70 (veya 75) 2.50 (if between 2.30-2.50) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES puan türü sayısal olmalıdır.

2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.

3.  2 adet referans mektubu gereklidir.

4. Niyet mektubu (Başvuru formunun içinde yer alıyor).

5. Çalışan adayların aşağıda belirtilen belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:
-Adayın o işyerinde çalıştığını doğrulayan ve PST Bölümünde Yüksek Lisans/Doktora yapmaya izin verildiğini belirten, işvereninden alacağı bir dilekçe
- PST Akademik Kurul Üyelerinden birinin adayın tez danışmanı olacağını kabul ettiğine dair dilekçesi

6. PST Programına başvuran adayların PST öğretim üyeleri ile olası tez konusu ve tez danışmanlığı ile ilgili olarak görüşmeleri Programa kabul açısından önemlidir.

7. Adaylar mülakata çağrılabilirler. Mülakattan önce adayların çalıştıkları alanlarla ilgilenen öğretim üyeleri ile görüşmüş olmaları gerekir. 


Son Güncelleme:
04/10/2022 - 14:11