DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 70 (or 75) 2.50 (if between 2.30-2.50)*** 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
Doktora 65 70 (or 75) 2.50 (if between 2.30-2.50)*** 3,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES puan türü sayısal olmalıdır.

2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.

3.  2 adet referans mektubu.

4. Niyet mektubu (Başvuru Formunun içinde yer alıyor)

5. Çalışan adayların aşağıda belirtilen belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:

  • Adayın o işyerinde çalıştığını doğrulayan ve PST Bölümünde Yüksek Lisans/Doktora yapmaya izin verildiğini belirten, işvereninden alacağı bir dilekçe
  • PST Akademik Kurul Üyelerinden birinin adayın tez danışmanı olacağını kabul ettiğine dair dilekçesi

6. PST Programına başvuran adayların olası tez konusu ve tez danışmanlığı konusunda PST öğretim üyeleri ile iletişime geçmeleri Programa kabul edilmeleri açısından çok önemlidir.

7. Adaylar gerekli görüldüğünde mülakata çağrılabilirler. Mülakattan önce adayların hedefledikleri araştıma konuları ile ilgilenen öğretim üyeleri ile görüşmüş olmaları gerekir.

*** Not ortalaması 2.30 -2.50 arasında ise ALES puanı 75 ve üstü olmalıdır.


Son Güncelleme:
25/09/2023 - 11:51