DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 80 2.50/4.00 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doktora 65 80 2.50/4.00 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00/4.00 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

AÇIKLAMALAR
1. ALES puan türü sayısal olmalıdır

2. Ön Değerlendirme:

%50 ALES + %50 Genel Not ortalamasına gore yapılan sıralamaya ve öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayılarına göre mülakata davet edilecek adaylar belirlenir.

3. Son Değerlendirme Puanı:

%50 ALES + %25 Genel Not Ortalaması + %25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme. 

4. T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülür.

5. İki (2) adet referans mektubu ve niyet mektubu gereklidir.

6. Yüksek Lisans mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.

7. Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir.

8. Adayların, tez yapmayı düşündükleri alanla ilgili öğretim üyeleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Adayın bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma programını belirlemiş olması, komite tarafından olumlu olarak değerlendirilecektir.


Son Güncelleme:
06/10/2022 - 17:01