DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y.LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 70 70 2.50 1, 2, 3, 4
Doktora 70 70 2.50 3.00 1, 2, 3, 4, 5

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Puanı Sayısal olmalıdır.

2. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir. *
        *Yüksek Lisans: ODTÜ BIO ve GENE Lisans programlarımız mezunlarından istenmez.
        *Doktora: Referans mektuplarından biri yüksek lisans tez danışmanından olmalıdır.

3. Adayın çalışmak istediği alanı içeren NİYET MEKTUBU gereklidir.

4. Başvuru formundaki "Amaçlanan Araştırma Alanı"nın doldurulması zorunludur.

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

6. Kabuller başvuruda belirtilen alanlardaki araştırma laboratuvarlarının öğrenci ihtiyacıyla sınırlıdır.


Son Güncelleme:
21/09/2022 - 10:46