DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans ≥70 SAY ≥65 1,2,3,4,6
Doktora 70 SAY ≥65 1, 2, 3, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 70 SAY 80 3.00 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES sonucu sayısal alandan olmalıdır.

2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu fbe.metu.edu.tr web adresinden kontrol edilmelidir.

3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan).

4. Tezli yüksek lisans başvurularında tek bir doküman içerisinde niyet mektubu ve araştırma alanı önerisi teslim edilmelidir

(İngilizce toplam en çok 1000 kelime). Bu doküman başvuranın geçmişini, niteliklerini, lisansüstü eğitim planlarını, akademik ve mesleki hedeflerini, başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir. Tek bir PDF belgesinden oluşan bu dosya en fazla 3 sayfa ve maksimum 5MB büyüklüğünde olmalıdır."

5. Doktora başvurularında tek bir doküman olarak kapsamlı bir araştırma önerisi makalesi ve özgeçmiş teslim edilmelidir. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir ve potansiyel çalışma konusu ve kapsamı belirlenmelidir. Araştırma önerisi dokümanı ilgili literatür ve yöntemlere referans vererek bir araştırma projesinin çerçevelendirilmesini içeren geniş ve kapsamlı bir makaledir. Bu makale mantıksal bir kurgu ile yapılandırılmalı ve önerilen araştırmanın amaçlarını açıkça ortaya koymalıdır (İngilizce dilinde toplam 2500-3000 kelime arasında). Makalenin ardına eklenecek özgeçmişin öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenir. Ekip çalışmaları için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu belirlenmelidir. Tek bir PDF belgesinden oluşan makale ve özgeçmiş dosyası en fazla 10 sayfa ve maksimum 10MB büyüklüğünde olmalıdır.

6. Mülakatlar İngilizce yapılır.

7. Doktora adaylar için, hem lisans hem de yüksek lisans transkriptleri gereklidir


Son Güncelleme:
06/10/2023 - 16:18