DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 70 65 1, 2, 3, 4, 6
Doktora 70 65 1, 2, 3, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 70 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Sonucu sayısal olmalıdır. 
2. ALES-GRE dönüşüm tablosunu kontrol etmek için buraya tıklayın.
3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan).
4. Niyet mektubu ve araştırma önerisi teslim edilmelidir.(İngilizce toplam en çok 750 kelime). Niyet mektubu başvuranın geçmişini, niteliklerini, lisansüstü eğitim planlarını, akademik ve mesleki hedeflerini başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir. Araştırma önerisi ilgili literatür ve yöntemlerle ilişkili olarak bir araştırma projesinin çerçevelendirilmesini içerir. Bu öneri araştırmanın amaçlarını açıkça ortaya koymalıdır.
5. Dijital bir portfolyo ve özgeçmiş teslim edilmelidir. Tek bir PDF belgesinden oluşan bu dosya en fazla 20 sayfa ve maksimum 40 MB büyüklüğünde olmalıdır. Bu dosyanın öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu belirlenmelidir.
6. Mülakatlar İngilizce yapılır.
7. Doktora  adaylar için, hem lisans hem de yüksek lisans transkriptleri gereklidir.


Son Güncelleme:
13/04/2021 - 11:36