DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 65 1, 2, 3, 4, 6
Doktora 70 65 1, 2, 3, 5, 6, 8
Lisans Sonrası Doktora 70 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Sonucu sayısal olmalıdır. 
2. ALES-GRE dönüşüm tablosunu kontrol etmek için buraya tıklayın.
3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan).
4. Niyet mektubu teslim edilmelidir. İngilizce hazırlanan ve maksimum 750 kelimeden oluşan niyet mektubu başvuranın geçmişini, niteliklerini, lisansüstü eğitim planlarını, akademik ve mesleki hedeflerini açıklar. Bu yazı başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir. 
5. Araştırma önerisi teslim edilmelidir. İngilizce hazırlanan araştırma önerisi ilgili literatür ve yöntemlerle bir argümanın çerçevelendirilmesini içerir. Bu öneri literatürdeki boşlukları analiz etmeli ve araştırmanın amaçlarını açıkça ortaya koymalıdır.)
6. Dijital bir portfolyo ve özgeçmiş teslim edilmelidir. Tek bir PDF belgesinden oluşan bu dosya en fazla 20 sayfa ve maksimum 40 MB büyüklüğünde olmalıdır. Bu dosyanın öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu belirlenmelidir. 
7. Mülakatlar İngilizce yapılır.
8. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
08/06/2018 - 14:23