DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans ≥70 SAY ≥65 1,2,3,4,6
Doktora 70 SAY ≥65 1, 2, 3, 5, 6, 7
Lisans Sonrası Doktora 70 SAY 80 3.00 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Sonucu sayısal olmalıdır. 

2. ALES-GRE(eski/yeni) dönüşüm tablosunu kontrol etmek için buraya tıklayın.

3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan).

4. Niyet mektubu ve araştırma alanı önerisi teslim edilmelidir. (İngilizce toplam en çok 750 kelime). Niyet mektubu başvuranın geçmişini, niteliklerini, lisansüstü eğitim planlarını, akademik ve mesleki hedeflerini başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir.

5. Araştırma önerisi ve özgeçmiş teslim edilmelidir. Programın ve öğretim üyelerinin araştırma alanları başvurmadan önce incelenmelidir ve potansiyel çalışma konusu ve kapsamı belirlenmelidir. Araştırma önerisi ilgili literatür ve yöntemlere referans vererek bir araştırma projesinin çerçevelendirilmesini içerir. Bu öneri mantıksal bir kurgu ile yapılandırılmalı ve önerilen araştırmanın amaçlarını açıkça ortaya koymalıdır (İngilizce dilinde toplam 2000-2500 kelime arasında). Özgeçmişin öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu belirlenmelidir. Tek bir PDF belgesinden oluşan bu dosya en fazla 10 sayfa ve maksimum 10 MB büyüklüğünde olmalıdır.

6. Mülakatlar İngilizce yapılır.

7. Doktora adaylar için, hem lisans hem de yüksek lisans transkriptleri gereklidir.


Son Güncelleme:
04/10/2022 - 13:35