DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 75 2.70 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Doktora 65 75 2.70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 10
Tezsiz Yüksek Lisans 65 65 1, 3, 4, 5, 9  

 
AÇIKLAMALAR
1. Lisans not çizelgesi (transcript) gereklidir.
2. Yüksek lisans not çizelgesi (transcript) gereklidir.
3. Referans mektubu (2 adet) istenmektedir.
4. ALES puan türü sayısal olmalıdır. 
5. Niyet mektubu (çevrimiçi formda bulunmaktadır) istenmektedir.
6. Sıralamaya esas başarı puanı %50 (ALES) + %30 (Lisans GNO) + %20 (Komite puanı) ağırlıklarıyla hesaplanır.
7. Komite (Bölüm Lisansüstü Eğitim Komitesi) adayın başvuru dosyasındaki belgeleri değerlendirir. Komite puanı, adayın bölümde yürütülen araştırma faaliyetlerine vereceği potansiyel katkıyı yansıtır.
8. Adayların, tez yapmayı düşündükleri alanla ilgili bölüm öğretim üyeleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Adayın bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma programını belirlemiş olması, komite tarafından olumlu olarak değerlendirilecektir.
9. Adaylar ile mülakat yapılmayacaktır.
10. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için lisans sonrası doktora programına başvuru alınmayacaktır.


Son Güncelleme:
24/03/2021 - 10:30