DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 80 2.70 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Doktora 65 80 2.70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
AÇIKLAMALAR
1. Lisans not çizelgesi (transcript) gereklidir.

2. Yüksek lisans not çizelgesi (transcript) gereklidir.

3. Referans mektubu (2 adet) istenmektedir.

4. ALES puan türü sayısal olmalıdır.

5. Niyet mektubu (çevrimiçi formda bulunmaktadır) istenmektedir.

6. Sıralamaya esas başarı puanı %50 (ALES) + %30 (Lisans GNO) + %20 (Komite puanı) ağırlıklarıyla hesaplanır.

7. Komite (Bölüm Lisansüstü Eğitim Komitesi) adayın başvuru dosyasındaki belgeleri değerlendirir. Komite puanı, adayın bölümde yürütülen araştırma faaliyetlerine vereceği potansiyel katkıyı yansıtır.

8. Adayların, tez yapmayı düşündükleri alanla ilgili bölüm öğretim üyeleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Adayın bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma programını belirlemiş olması, komite tarafından olumlu olarak değerlendirilecektir.

9. Adaylar ile mülakat yapılmayacaktır.


Son Güncelleme:
06/10/2023 - 16:27