DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans  70 65 2.70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doktora 75 65 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Lisans Sonrası Doktora 75 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12

 

AÇIKLAMALAR
1.
  ALES eşit ağırlık, GRE sayısal puanı geçerlidir.

2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı çevrim tablosu için buraya tıklayınız.

4. İki (2) referans mektubu

5. İngilizce Niyet Mektubu (Online başvuru formu üzerindedir). Enstitü'nün istediklerine ek olarak Niyet Mektubu'nda ayrıca şunlar yer almalıdır:  
(i) adayın çevrimiçi Özgeçmiş’ine ait web bağlantı adresi,
(ii) adayın ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde lisansüstü eğitimi seçmesinin nedenleri, ve
(iii) sadece Lisans Sonrası Doktora adayları için, adayın ilgilendiği en az bir potansiyel tez konusunun açıklanması

6. İki aşamalı bir değerlendirme süreci uygulanır.
1. Aşamada, adaylar en fazla %70 değerinde puan alabilirler (%50 ALES + %10 Lisans not ortalaması + %10 Niyet mektubu). 1. Aşamada en yüksek puanı alan en fazla on beş aday 2. Aşamaya çağırılır. Adaylar 2. Aşamada en fazla %30 ilave puan alabilirler (%15 Yazılı sınav + %15 Mülakat). Başarılı adayların belirlenmesinde 1. ve 2. Aşamalarda alınan toplam puan kullanılır. 

7. Herhangi bir lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir: adayın tasarım yeteneği ve programa uygunluğu değerlendirme süreci ile belirlenecektir.

8. Zorunlu olmamakla birlikte, adayların tasarım ve/veya tasarım araştırma becerilerini gösteren bir portfolyo sunmaları teşvik edilmektedir. Bu durumda, adaylar, niyet mektubuna online portfolyo bağlantı adreslerini de ekleyebilirler. 

9. %50 ALES + %5 Yüksek lisans not ortalaması + %25 (Niyet mektubu + Doktora araştırma önerisi) + %20 Mülakat.

10. Doktora araştırma önerisi: 1500 ve 2000 kelime arasında (referanslar hariç) İngilizce yazılmalı ve sırasıyla bu içeriğe yer vermelidir:
(i) arka plan bilgisi,
(ii) amaç ve önerilen çalışmanın kapsamı,
(iii) ilgili literatürün kısaca incelenmesi,
(iv) adayın daha önce yaptığı araştırmadan nasıl farklılaştığı ya da üzerine nasıl bir birikim koyduğunun açıklanması, ve
(v) referans listesi.
Adaylar doktora araştırma önerilerini başvuru süresi içinde Endüstriyel Tasarım Bölümü'ne (id@metu.edu.tr) e-posta yoluyla ve PDF formatında gönderebilirler.

11. Doktora programı başvurularında hem lisans, hem de yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

12. 50% ALES + 5% Lisans not ortalaması + 10% Niyet Mektubu + 15% Yazılı Sınav + 20% Mülakat.


Son Güncelleme:
29/09/2022 - 11:40