DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans  70 65 2.50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doktora 75 65 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Lisans Sonrası Doktora 75 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES eşit ağırlık, GRE sayısal puanı geçerlidir.

2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı çevrim tablosu için buraya tıklayınız.

4. İki (2) referans mektubu

5. İngilizce Niyet Mektubu (Online başvuru formuna dahildir). Niyet Mektubu, Enstitü'nün gerekliliklerine ek olarak şunları da içermelidir: (i) adayın çevrimiçi Özgeçmiş'ine ait web bağlantı adresi, (ii) adayın ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde lisansüstü eğitim almayı seçme nedenleri, ve (iii) sadece Lisans Sonrası Doktora adayları için, adayın ilgilendiği Bölümün araştırma alanları / grupları / uzmanlık alanları (Bölüm web sitesinde listelenmiştir) ile örtüşen en az bir potansiyel tez konusunun açıklaması.

6. İki aşamalı bir değerlendirme süreci uygulanır. 1. Aşamada, adaylar en fazla %70 değerinde puan alabilirler (%50 ALES + %10 Lisans not ortalaması + %10 Niyet mektubu). 1. Aşamada en yüksek puanı alan en fazla on beş aday 2. Aşamaya çağırılır. Adaylar 2. Aşamada en fazla %30 ilave puan alabilirler (%15 Yazılı sınav + %15 Mülakat). Başarılı adayların belirlenmesinde 1. ve 2. Aşamalarda alınan toplam puan kullanılır.

7. Herhangi bir lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir: adayın tasarım araştırması yeteneği ve programa uygunluğu değerlendirme süreci ile belirlenecektir.

8. Zorunlu olmamakla birlikte, adayların tasarım ve/veya tasarım araştırma becerilerini gösteren bir portfolyo sunmaları teşvik edilmektedir. Bu durumda, adaylar Niyet Mektubu'na online portfolyo bağlantı adreslerini de ekleyebilirler.

9. %50 ALES + %5 Yüksek lisans not ortalaması + %25 (Niyet mektubu + Doktora araştırma önerisi) + %20 Mülakat.

10. Bölümün araştırma alanları / grupları / uzmanlıkları (Bölüm web sitesinde listelenmiştir) ile örtüşen doktora araştırma önerisi. Öneri, 1500 ila 2000 kelime arasında (referanslar hariç), İngilizce yazılmalı ve ve sırasıyla bu içeriğe yer vermelidir: (i) arka plan bilgisi, (ii) amaç ve önerilen çalışmanın kapsamı, (iii) ilgili literatürün kısaca incelenmesi, (iv) adayın daha önce yaptığı araştırmadan nasıl farklılaştığı ya da üzerine nasıl bir birikim koyduğunun açıklanması, ve (v) referans listesi. Adaylar doktora araştırma önerilerini başvuru süresi içinde Endüstriyel Tasarım Bölümü'ne (id@metu.edu.tr) e-posta yoluyla ve PDF formatında gönderebilirler.

11. Doktora programı başvurularında hem lisans, hem de yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

12. 50% ALES + 5% Lisans not ortalaması + 10% Niyet Mektubu + 15% Yazılı Sınav + 20% Mülakat.


Son Güncelleme:
11/03/2024 - 10:45