DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 65 2.50 or 75/100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doktora 75 65 2.50 or 75/100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lisans Sonrası Doktora 75 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES sonucu sayısal olmalıdır.  
2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan).  
4. Niyet mektubu (İngilizce, yaklaşık 500 kelime); başvuranın geçmişi, nitelikleri, lisansüstü eğitim planları, akademik ve mesleki hedefleri açıklanmalıdır. Niyet mektubu, başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. (Programın araştırma konuları ve akademik personelin araştırma alanları, başvurmadan önce incelenmelidir.)
5. Araştırma önerisi (İngilizce, yaklaşık 500 kelime); ilgili literatür ve yöntemlerle bir argümanın çerçevelendirilmesi beklenmektedir. Öneri, araştırmanın amaçlanan alan(lar)ını açıkça belirtmelidir. 
6. Dijital bir portfolyo ve özgeçmiş gönderilmelidir (tek PDF belgesi, en fazla 20 sayfa, maksimum dosya boyutu 40 MB). Öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenmektedir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu açıkça belirtilmelidir.
7. Dört yıllık B.Arch. derecesi gerekmektedir.
8. İngilizce mülakat
9. Doktora adayları için lisans ve yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
29/05/2018 - 16:36