DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Doktora 70 60 3.0 L veya 3.5 YL   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 AÇIKLAMALAR

1. ALES puanı sayısal puan olmalıdır.

2. ALES-GRE (eski/yeni) eşdeğerlik tablosuna ulaşabilirsiniz.

3. Referans mektubu (2)

4. Niyet mektubu (çevrimiçi formda)

5. Portfolyo (lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmaları kapsayan)

6. Mülakat

7. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ya da ilgili alanlarından lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

8. Tezli Yüksek Lisans Derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans Tez jurisine çıkıp başarılı olmak

9. Yüksek Lisans Tezi (Tez jurisine sunulan olabilir)

10. Lisans mezuniyet not ortalamasının minimum 3,00 olması ya da, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının minimum 3,50 olması

 


Son Güncelleme:
29/09/2022 - 14:05