DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 70
  1, 2, 3, 4, 5
Doktora 65 70
  1, 2, 3, 4, 5
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5,6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES puan türü sayısal olmalıdır.
    Alternatif başvuru koşulu: [ALES+ YGNO)/2 ≥ 70]
    ALES puanı istenenden düşük olan adayların başvurusu, alternatif başvuru koşulunu sağlaması durumunda geçerli sayılacaktır.
2. T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE puanları ALES puanına dönüştürülecektir. 
    YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı)
3. Başvuru için iki adet referans mektubu ve niyet mektubu gereklidir.
4. Gerek görüldüğü takdirde yazılı sınav veya mülakat yapılabilir.
5. Başvurular ile ilgili her türlü iletişim, başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.
6. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
24/06/2022 - 09:57