DERECE ODTU İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 70 2.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Doktora 65 70 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

AÇIKLAMALAR
1.
 Başvuru Formu
2. ALES puan türü sayısal olmalıdır. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Referans Mektupları (2 adet)
4. Niyet Mektubu: çok önemli, seçim sürecinde dikkate alınır. Anlaşılır, özlü ve spesifik olmalıdır.
5. Transkript(ler)in resmi kopyası.
6. ODTÜ'de eğitim dili İngilizcedir. Bu nedenle, geçerli ve kabul edilebilir İngilizce yeterlik sınav sonucu gereklidir. Kabul edilebilir testler, puanlar ve eşdeğer tabloları Fen Bilimleri Ensitüsü web sayfasında ilan edilmiştir.
7. Başvuru sahibinin programa kabul edilebilmesi için kendisine tez danışmanlığı yapacak öğretim üyesinin onayını alması gerekmektedir. Bu bağlamda, başvuru sahipleri çalışmak istedikleri alandaki öğretim üyelerimiz ile görüşmelidir. Danışman daha sonra Lisansüstü Eğitim Komitesine kabul mektubu gönderecektir.
8. Lisansüstü Eğitim Komitesi tüm resmi belgeleri gözden geçirerek, danışmanın öğrenci yükünü dikkate alarak başvuruyu sonuçlandırır.
9. Transkriplerinde yer alan derslerin ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümündeki dört yıllık Lisans derecesi ile kısmen denk görülmediği durumlarda, Lisansüstü Eğitim Komitesi belirlenen telafi derslerinin başarılması koşulu ile adayın geçiçi statüsü ile kabulünü önerebilir.
10. Başvuranın yeterliliği ve danışmanın öğrenci yükünü göze alarak son kararı Lisansüstü Eğitim Komitesi verir.
11. Adaylar ile mülaakat yapılmayacaktır.
12. Fen Bilimleri Enstitüsü, tüm lisans mezunu adayların başvuru için uygunluğunu teyit eder, Bölümler ise başvuruları değerlendirerek, kabul için tavsiyede bulunur. Programa kabul nihai onayı Fen Bilimleri Enstitüsüne aittir.
13. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
09/02/2022 - 14:58