DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans ≥ 65 ≥ 70 2.75 1, 4
Doktora ≥ 65 ≥ 70 3,00 3.50 1, 2, 3, 4
Lisans Sonrası Doktora ≥ 65 ≥ 80 3.00 1, 4

 

AÇIKLAMALAR
1.
Ales sayısal puan türü geçerlidir.

2. Lisans GNO veya Yüksek Lisans GNO koşullarının birinin sağlanması yeterlidir.

3. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

4. İki adet referans mektubu (ODTÜ Matematik Bölümü lisans veya yüksek lisans mezunu öğrencileri hariç)


Son Güncelleme:
23/12/2022 - 09:14