DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yükesek Lisans 65 65 2.5 1, 2, 3
Doktora 65 70 2.5 ≥ 3.0 1, 2, 3, 4

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES puanı Sayısal olmalıdır.

2. İki (2) adet tavsiye mektubu gereklidir.

3. Niyet mektubu gereklidir.

4. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
30/09/2022 - 14:30