DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Doktora 70 70, SAY 1, 2, 3, 4, 5

 

AÇIKLAMALAR
1.
 2 adet referans mektubu

2. Niyet mektubu

3. GGIT Akademik Kurul üyelerinden birinin adayın tez danışmanı olacağını kabul ettiğine dair e-posta çıktısı

4. Mülakat

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 


Son Güncelleme:
04/10/2022 - 14:00