DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 80 (i)
Doktora 65 80 (ii)

 

AÇIKLAMALAR

(i) Tezli Yüksek Lisans Programı
1. Ek başvuru koşulu: [ALES + (*)YGNO]/2 ≥ 75

ALES puan türü sayısal olmalıdır.
T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE*** puanları ALES puanına dönüştürülecektir.
(*) 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)’nun 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) çevirim tablosu kullanılarak hesaplanacaktır.
YGNO: GNO’nun YÖK tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı.
2.Başvuru kriterlerini sağlayan adayların, öğretim üyeleriyle, araştırma ilgi alanları ve lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilgili olarak iletişim kurmaları kesinlikle tavsiye edilmektedir.
3.Yüksek Lisans mülakat ve bilimsel değerlendirme tarihinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim, adayın başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
Mülakat ve bilimsel değerlendirme sürecinde Türkiye’de bulunmayan yabancı uyruklu adaylar, sonradan yapılacak değerlendirmeler için sonuçların duyurulmasından hemen sonra, konu ile ilgili sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısını e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.
4.Başvuru için iki adet referans mektubu ve niyet mektubu gereklidir.
5.Tezli Yüksek lisans programı başvurularında lisans transkripti gereklidir.
6.Aşağıda belirtilen durumlar mevcut ise, niyet mektubunuzun ayrı bir bölümünde üniversite/bölüm/tarih/v.b. hususları da belirterek bilgi vermeniz gerekmektedir.
I. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına halen kayıtlı olmak,
II. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmiş olmak,
III. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programından kayıt sildirmiş olmak.
7.Başvuru sahiplerinin değerlendirmesi iki aşamada yapılacaktır.
Birinci aşamada, ALES puanı, YGNO, bilimsel değerlendirme*, referans mektupları ve niyet mektubu dikkate alınacaktır.
(*) Tezli Yüksek Lisans Programında, her bir adayın Lisans programındaki eğitim geçmişi ve altyapısı başvurulan araştırma alanı da gözetilerek incelenecektir. Birinci aşama sonrasında başarılı bulunan adaylar değerlendirmenin ikinci aşaması için davet edilecektir.
8.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 5. Bendi, “Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır.” şeklindedir.
***ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayın

 

(ii) Doktora Programı
1. Ek başvuru koşulu: [ALES + (*)YGNO]/2 ≥ 75
ALES puan türü sayısal olmalıdır.
T.C. uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmektedir. ALES puanı olmayıp GRE puanı ile başvuran adayların GRE*** puanları ALES puanına dönüştürülecektir.
(*) 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) çevirim tablosu kullanılarak hesaplanacaktır. YGNO: GNO’nın YÖK tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı.
2.Başvuru kriterlerini sağlayan adayların, öğretim üyeleriyle, araştırma ilgi alanları ve lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilgili olarak iletişim kurmaları kesinlikle tavsiye edilmektedir.
3.Doktora mülakat ve bilimsel değerlendirme tarihinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim, adayın başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
Mülakat ve bilimsel değerlendirme sürecinde Türkiye’de bulunmayan yabancı uyruklu adaylar, sonradan yapılacak değerlendirmeler için sonuçların duyurulmasından hemen sonra, konu ile ilgili sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısını e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.
4.Başvuru için iki adet referans mektubu ve niyet mektubu gereklidir.
5.Doktora programı başvurularında lisans ve yüksek lisans transkriptleri gereklidir.
6.Aşağıda belirtilen durumlar mevcut ise, niyet mektubunuzun ayrı bir bölümünde üniversite/bölüm/tarih/v.b. hususları da belirterek bilgi vermeniz gerekmektedir.
I. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına halen kayıtlı olmak,
II. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmiş olmak,
III. ODTÜ veya başka bir üniversitenin herhangi bir lisansüstü programından kayıt sildirmiş olmak.
7.Başvuru sahiplerinin değerlendirmesi iki aşamada yapılacaktır.
Birinci aşamada, ALES puanı, YGNO, bilimsel değerlendirme*, referans mektupları ve niyet mektubu dikkate alınacaktır.
(*) Doktora Programında, her bir adayın Lisans ve Yüksek Lisans programlarındaki eğitim geçmişi ve altyapısı başvurulan araştırma alanı da gözetilerek incelenecektir.
Birinci aşama sonrasında başarılı bulunan adaylar değerlendirmenin ikinci aşaması için davet edilecektir.
8.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 5. Bendi, “Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır.” şeklindedir.
***ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayın


Son Güncelleme:
15/10/2018 - 14:42