DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLALAMAR
Yüksek Lisans 65 65 2.20 1, 2
Doktora 65 65 2.20 3.00 1, 2, 3

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES için minimum puan SAY veya EA ile sağlanabilir.
2. ALES-GRE eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
3. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
07/09/2018 - 09:08