DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
 Tezli Yüksek Lisans 65 70 2.40 1, 2, 3, 4, 6
Doktora 65 70 2.75 veya
3.50 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES puan türü sayısal olmalıdır

2. Lütfen ALES-GRE (eski/yeni) çeviri tablosunu kontrol ediniz. (Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.)

3. Referans mektupları (2 Adet). Doktora başvurularında referans mektuplarının bir tanesi Y. Lisans tez danışmanından diğeri tez yüri üyelerinden birisinden alınmalıdır.

4. Niyet mektubu eklenmelidir. 

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

6. Başvuru sayısı bölüm tez yürütme kapasitesinden fazla olduğu takdirde öğrenciler asgari koşulları sağlamış olsa bile kabul edilmeyebilir.


Son Güncelleme:
29/09/2022 - 14:02