DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Doktora ≥80 SAY, SÖZ, EA ≥ 60  Belirtilmeyecektir. Belirtilmeyecektir.  1,2,3,4,5,6,7,8

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Sonucu sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı olabilir.

2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosunu fbe.metu.edu.tr 'den kontrol ediniz.

3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan)) 

4. Niyet mektubu ve araştırma önerisi (İngilizce, yaklaşık toplam 750 kelime) Niyet mektubunda, başvuranın geçmişi, nitelikleri, lisansüstü eğitim planları, akademik ve mesleki hedefleri açıklanmalıdır. başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. (Programın araştırma konuları ve akademik personelin araştırma alanları, başvurmadan önce incelenmelidir.) Araştırma önerisinde, ilgili literatür ve yöntemlerle bir tez araştırmasının çerçevelendirilmesi beklenmektedir. Öneri, araştırmanın amaçlanan alan(lar)ını açıkça belirtmelidir. 

5. Dijital bir portfolyo ve özgeçmiş gönderilmelidir (tek PDF belgesi, en fazla 20 sayfa, maksimum dosya boyutu 40 MB). Öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermesi beklenmektedir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu açıkça belirtilmelidir.

6. 4 yıllık Lisans Programı mezunu olmak.

7. İngilizce mülakat

8. Adayların tamamlamış oldukları tüm lisans ve yüksek lisans programlarının transkriptleri gereklidir.


Son Güncelleme:
04/10/2022 - 11:49