DERECE ODTU İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 65 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Doktora 75 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES sonucu sayısal olmalıdır.
2. Click here to check ALES-GRE conversion chart
3. İki referans mektubu yüklenmelidir (en az bir tanesi akademik kaynaktan) 
4. Niyet mektubu (İngilizce, yaklaşık 500 kelime); başvuranın geçmişi, nitelikleri, lisansüstü eğitim planları, akademik ve mesleki hedeflerini açıklamalıdır. Niyet mektubu başvuranın çalışma alanına (araştırmalarına) olan ilgisini ve programa başvurma nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır.
5. Dijital bir portfolyo ve özgeçmiş gönderilmelidir (tek PDF belgesi, en fazla 20 sayfa, maksimum dosya boyutu 40 MB). Öğrenci projeleri, etkinlikler, eğitimler ve yaratıcı çalışmalar da dahil olmak üzere akademik, profesyonel ve kişisel işleri içermelidir. Ekip çalışması için, katılımcıların isimleri ve başvuranın sorumluluğu belirlenmelidir. 
6. 4 yıllık Lisans Programı mezunu olmak.
7. İngilizce mülakat
8. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
11/06/2018 - 16:39