DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Tezli Yüksek Lisans 65 70 2.30 1, 2, 3, 4, 5
Doktora 65 70

3.00

1, 2, 3, 4, 5

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES puanı Sayısal türünde olmalıdır

2. Niyet mektubu bulunmalıdır

3. Adayın en az iki referans mektubu olmalıdır.

4. Bölüm Öğretim Üyelerinin görüşleri de alınarak adayın başvuru dosyasındaki belgeleri değerlendirilir. Adayların, tez yapmayı düşündükleri alanla ilgili Bölüm öğretim üyeleriyle iletişime geçmeleri başvurularının değerlendirilmesi sürecinde olumlu katkı sağlayacaktır.

5. Yüksek Lisans icin lisans not çizelgesi ve Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 

 


Son Güncelleme:
02/10/2023 - 14:40