Yüksek lisans başvurusu için, eğer ilgili Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa, iki adet referans mektubu gerekmektedir. Söz konusu mektupları; halen lisans son dönem öğrencisi veya mezun durumda olup, başvuruyorsanız, en fazla ders aldığınız iki öğretim üyesinden alabilirsiniz.  Doktora programı için başvuruyorsanız iki adet referans mektubu zorunludur. Birini tez danışmanınızdan, diğerini de; jüriye girmişseniz, jüri başkanından veya üyelerinden, jüriye girmemişseniz, yine en fazla ders aldığınız öğretim üyesinden, bir işyerinde çalışıyorsanız, işyerinizdeki amirlerinizden alabilirsiniz. Başvuracağınız bölümün referans mektubu ile ilgili ön koşulunu Program Koşulları 'ndan öğreniniz.

*Program koşullarında referans mektubu istenmiyorsa online başvuru formunda "not necessary" bölümünü işaretleyebilirsiniz.

*Referans almak istediğiniz kişinin isim/soyisim, meslek, kurum ve e-posta adresi bilgilerini ilgili alanlara girdikten sonra 48 saat aktif olan link referans verecek olan kişinin e-posta adresine gönderilecektir. Linkin süresi dolduğunda referans girişi mümkün olmayacaktır. Referansınızın durumunu ilgili alanda takip edebilirsiniz.

*Referans mektuplarının dili İngilizce ya da Türkçe olabilir.


Son Güncelleme:
18/12/2020 - 16:03