Öğrenci belgelerini eksiksiz sunmakla mükelleftir.  Eksik yada yanlış belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durumda olan öğrencilere ODTÜ bilgisayar sistemi tarafından otomatik mesaj gönderilir.  Öğrencilerin başvuru süresinden sonra belgelerini tamamlayarak başvuru yapması mümkün değildir. Bu tip talepler kabul edilmez.
Başvuru süresi bitene kadar onay (submit) kaldırılabilir ve eksik belgeler sisteme yüklenebilir yada hatalar düzeltilebilir. Her düzeltmeden yada yüklemeden sonra tekrar gönder (submit) butonuna basılmalıdır. Bunun yapılmaması durumunda, sistemde en son kaydedilmiş olan bilgiler geçerlidir, Değerlendirmeler bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresinin bitiminden sonra herhangi bir düzeltme yada eksiğin tamamlanması mümkün değildir. Bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir.
Hayır. Fbe web sayfasında sadece başvuru yapabilmek için gerekli minimum koşullar belirtilmiştir. Programa kabul için EABD’ler ek sınav/mülakat/başka koşullar getirebilir. Kesin kabuller EABD tarafından yapılır.
T.C. uyruklu öğrenciler için ALES veya GRE belgesi olmadan başvuru yapılması mümkün değildir ve koşullu kabul seçeneği bulunmamaktadır.
Başvurular, başvuru yapılan dönem için geçerli olup, alınan kabuller bir sonraki döneme aktarılamaz.
Aynı anda birden çok bölüme başvuru yapılabilir.
ODTÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim yönetmeliğine göre Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
04 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan YÖK yönetmeliği gereği, 06 Şubat 2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler. 06 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz programa kayıtlı olanlar doktora programlarına kayıt yaptıramazlar.
Lisans sonrası doktora programlarına başvurularda, YÖK yönetmeliği gereği minimum ALES puanı en az 80 ve lisans genel not ortalaması 3 olmak durumundadır. Ancak başvurulan bölüm daha yüksek başvuru puanları belirleyebilir. Minimum başvuru koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından Başvuru kriterlerini inceleyiniz. (http://fbe.metu.edu.tr/tr/basvuru-kriterleri)
Kabul alan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yapılmaktadır.
Hayır. Eksik yada süresi geçmiş belge ile başvuru yapıldığı taktirde başvuru Enstitü tarafından reddedilerek, öğrenciye eksik belge e-postası gönderilir.
Evet. Başvuru tarihi sona erdiğinde başvurular kontrol edilir ve başvurunuz eksiksiz ise sisteme girmiş olduğunuz e-posta adresine başvurunuzun alındığına dair mesaj gönderilir.
EYK kararıyla onaylanan başvuru sonuçları öğrencilere kabul veya red şeklinde bir e-postayla bildirilir.
Ana veya resmi dili ingilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan ingilizce yetelik belgesi istenmez.
Lisansüstü programlara başvuran adaylardan, programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci olanların , başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği İYS puanını sağlamış olmaları koşuluyla, ingilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez. Son dört döneminde öğrencinin programa kayıtlı olması gereklidir. Özel öğrenci olarak devam edenler programın kayıtlı öğrencisi olarak kabul edilmez.
İngilizce sınavlarında alınan notlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerlidir.
Çift vatandaşlığınız eğer resmi dili İngilizce olan bir ülkeye ait ise ve İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olduysanız İngilizceden muaf olursunuz.
Fen Bilimleri web sayfasında (https://fbe.metu.edu.tr/tr/iletisim-formu) bulunan iletişim formunda başvurulan bölüm seçilerek bu konu ile ilgili mail atılmalıdır.
Evet. EABD’nin belirlediği İngilizce kriterinin IELTS (overall) karşılığını kontrol ediniz. (British Council tarafından verilen akademik IELTS) Asistanlik başvurularında IELTS geçerli değildir.
İlgili bölüm ile görüşmeniz gerekmektedir. ALES-GRE dönüşüm tablosu için Enstitümüz web sayfasına bakınız.
Özel öğrencilik ile ilgili her türlü konuda http://oidb.metu.edu.tr/ozel-ogrenci adresine bakınız.
Öğretim üyesinin spam-box’ını kontrol etmesi gereklidir. Belirtilen adresin güvenliği metu uzantılı mailleri engelliyor olabilir. Bu engelin kaldırılması gereklidir (üniversite yada öğretim üyesi engeli kaldırmalıdır.) Sorun çözülemiyor ise Fen Bilimleri web sayfasında (fbe.metu.edu.tr) bulunan iletişim formunu kullanarak bu konu ile ilgili mail atılmalıdır.
Başvuru tarihi bittiğinde sistem kapanır. Bu tarihten sonra referans mektuplarının sisteme yüklenmesi mümkün değildir ve başvuru submit edilemez. Başvuru yapılmamış olarak kabul edilir.
Hayır. Akademik bilgiler kısmına öğrencinin belgeyi aldığı üniversite tarafından onaylanmış not döküm belgesi yüklenmelidir. ODTÜ mezunu/öğrencileri METU-SİS programından aldıkları not çizelgesini başvuru programına yükleyebilirler.
Evet. Son iki ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi kullanılmalıdır.
Bu konuda başvuru yapılan EABD ile iletişime geçiniz.
Evet. Öğrencinin belgeyi aldığı üniversite tarafından onaylanmış resmi transkript yüklenmelidir. ODTÜ mezunu/öğrencileri METU-SİS programından aldıkları not çizelgesini başvuru programına yükleyebilirler.
Hayır. Başvuru süresinin bitiminden sonra herhangi bir düzeltme yada eksiğin tamamlanması mümkün değildir. Bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir.
Minimum başvuru koşulları için fbe web sayfasına bakınız. EABD’nin uyguladığı ek sınav/mülakat gibi bilgileri öğrenmek için EABD ile iletişime geçiniz.
Başvuru yapılan EABD ile iletişime geçiniz.
ODTÜ fbe’de lisansüstü programlar için genel bir kontenjan sınırlaması yoktur. EABD’ler öğretim üyelerinin iş yüklerine ve öğrenci sayılarına bağlı olarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrenci sayılarını belirleyebilirler.
Hayır. ALES sonucu ondalık sayılar dahil tam olarak yazılmalıdır. Tam sayıya yuvarlanan puanlar yanlış bilgi olarak düşünülür ve başvuru hatalı bilgi girişi nedeni ile reddedilir.
Evet. Ancak ön kayıtlar sırasında mezun olmuş olmanız gerekmektedir.
Başvuru yapabilirsiniz. 64.5’in altındaki puanlar kabul edilmez.
Sınav sonuç belgesinde yazan tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
ALES puanı başvurulan EABD’nin kriterini sağlıyorsa ve;
• Başvuru yapılan dönemde, öğrenci ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı ise,
• ODTÜ’nün herhangi bir lisansüstü programından ayrıldıktan veya mezun olduktan sonra en fazla bir yarıyıl ara verdiyse, Kullanılabilir.
Ancak özel öğrencilik bu kapsama dahil değildir.
Yüksek lisans başvurularında öğretim üyeleri/görevlileri (eğitim) yada öğrencinin çalıştığı kurumdan alınabilir. Doktora başvuruları için referans mektuplarından bir tanesi öğrencinin yüksek lisans tez danışmanından alınmalıdır. Diğeri başka bir öğretim üyesi/görevlisi yada öğrencinin çalıştığı kurumdan alınabilir.
İlgili EABD’nin başvuru koşullarına bakınız.
Evet.
• Yüksek Lisans başvurularında Lisans not dökümü
• Doktora başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not dökümü yüklemek zorunludur.
Not çizelgesi yüklemeyenlerin başvuruları eksik belge sebebi ile reddedilir.
İngilizce olmalıdır.
PDF dosyası olarak hazırlayıp yükleyebilirisiniz.
Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsünde olanlar başvuru ücretinden muaftır. Başvuru ücreti dekontu kısmı bu adaylar için açılmamaktadır.
Üniversiteyi yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ten alınacak tanınırlık belgesi gereklidir. Tanınırlık belgesini başvuru sırasında yüklemeniz gerekmez. Kayıt sırasında sunmanız yeterlidir.
YÖK web sayfasını ziyaret ediniz.

Son Güncelleme:
03/06/2022 - 15:36