Covid19 pandemisi nedeniyle sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurularında;

üniversitemizin lisans veya lisansüstü programlarından, Ocak 2017 tarihinden sonra mezun olmuş ve bu dönem mezun olacak öğrencilerimiz dil kriterinden muaf olacaklardır ve bir dil belgesi sunmaları istenmeyecektir.

Başka üniversitelerden mezun adaylar için kabul edilen sınavlar aşağıda belirtilmiştir.

Kabul edilen sınavlar:

ODTÜ tarafından verilen ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı (ODTÜ-İYS)
ETS tarafından verilen TOEFL IBT ve TOEFL iBT Special Home Edition
British Council tarafından verilen akademik IELTS

*ODTÜ-İYS ve diğer İngilizce yeterlilik sınavlarının denklik tablosu için tıklayınız.

*Başvurularda KPDS ,ÜDS ve YDS sınavları kesinlikle geçerli değildir.

* Başvuru sırasında ingilizce yeterlilik sonuç belgesinin fotokopisinin (ya da internet çıktısı) görüntüsünü online başvuru formunda ilgili yere yükleyiniz.

*Uluslararası öğrencilerden vatandaşı olduğu ülkenin anadili ya da resmi dili İngilizce olup, lisans öğretimini İngilizce dilinde eğitim-öğretim veren bir üniversiteden mezun olanlar "I am a native Speaker" bölümünü işaretleyebilirler. Bu iki koşulu birden sağlamayan adayların İngilizce sonuç belgesini sunmaları zorunludur.

*ODTÜ İYS sınavı ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için linke tıklayınız. İYS sınavı, lisansüstü başvuru dönemi içerisinde yapılmakta; sınav sonuçları başvuru dönemi bitmeden önce açıklanmaktadır. IYS- Erasmus ve IYS-Mevlana sınavları geçerli değildir.

*İngilizce yeterlilik sınavlarında alınan notlar iki yıl için geçerlidir. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. (17.2.2004 tarih ve 2004/3-3 nolu Üniversite Senatosu kararı) ....... 2016 tarihleri arasında yapılan başvurularda en erken ........ tarihli İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL IBT, IELTS,İYS) kabul edilir.

İngilizce Yeterlilik belgesi iki yıl için geçerlidir. Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, son dört dönem içinde (başvuru dönemi dahil) en az bir dönem ODTÜ'de lisansüstü öğrencisi olup, aynı veya başka bir lisanüstü programa yeniden kabul edilenlerden yeni kabul edildiği programın İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamış olması şartıyla, kayıt sırasında İngilizce Yeterlilik Belgesi istenmez. (Eski ingilizce yeterlilik puanını kullanmak isteyen adayların ....... dönemlerinde ODTÜ'de bir Lisansüstü programa kayıtlı olmaları gerekir). Ancak aday, yeni programa başvuru sırasında bir önceki programa kabulde kullandığı İngilizce Yeterlilik Belgesini sunmak zorundadır.


Son Güncelleme:
25/08/2020 - 11:10