DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Doktora 65 80 2.80 1, 2, 3, 4, 5
Lisans Sonrası Doktora 65 80 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

AÇIKLAMALAR
1.
 HÜ ve ODTÜ'nün aşağıda belirtilen genel kabul koşulları geçerlidir.*
(*Başvuru dosyası ODTÜ'ye teslim edilecektir.)
2. Nörobilim ve Nöroteknoloji Doktora programlarının hedef öğrenci kitlesi Tıp Fakültesi mezunları, Fen, Mühendislik Fakülteleri programlarının mezunlarıdır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Disipliner ve Disiplinlerarası yüksek lisans program mezunları da bu programa başvurabilirler. Öğrencinin mezun olduğu bölüme ve yürütülecek tez araştırma konusuna göre EABD Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde öğrenciye önbilgisini tamamlaması için Bilimsel Hazırlık Programında ek dersler almasını önerebilir.
3. ODTÜ İYS ≥ 65/ TOEFL≥79
4. HÜ ve ODTÜ lisansüstü programları için öngörülen İngilizce yeterlilik koşullarının her ikisinin de sağlanmış olması
5. Yüksek Lisans derecesi ile yapılacak başvurularda ALES sınavında başarılı olması (ALES ≥ 80/GRE-OLD≥731/GRE-NEW≥157) ve Linsan GNO'nun en az 2.80 olması beklenmektedir. Lisans derecesi ile yapılacak başvurularda öğrenci adayının Lisans Genel Not Ortalamasının≥3.00 ve ALES puanının ise ≥80 olması gerekmektedir. (ALES puan türü sayısal olmalıdır.)
6. İki referans mektubu.
7. Niyet Mektubu.
8. Mülakata çağırılan öğrencilerin NSNT Ek Bilgi Formunu doldurarak mülakata gelmesi beklenmektedir.**
(** NSNT Ek Bilgi Formunu buradan indirebilirsiniz)
9. Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü
Yurt dışında ikamet eden TC vatandaşları veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programa kayıtları ODTÜ ve HÜ Senatoları tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.


Son Güncelleme:
20/11/2018 - 09:24