Graduate School of Natural and Applied Sciences
Last Updated:
28/11/2018 - 17:01

PROCEDURES TO BE FOLLOWED BEFORE THE THESIS DEFENSE

Students who are going to defend the thesis must submit all the documents mentioned below to the related EABD. Since these documents, which will be forwarded to our institute by the related EABD, need to be delivered to our institute no later than 1 month before the date student will enter the thesis defense, it is very important that the students take these periods into consideration.

* The thesis supervisor must prepare and sign 2 Original Reports before and after the thesis defense (after the corrections are completed). It is enough to print the first page of the similarity index for the originality report.

** Students must use any of the Word or Latex thesis templates on the Thesis Manual page to minimize any errors that may occur in the format of the thesis. Our institute is not responsible for any errors that may arise in theses created except these templates.

 NOTE: The last day to be able to enter thesis defense can be found in the academic calendar.


PROCEDURES TO BE FOLLOWED AFTER THE THESIS DEFENSE

Students who successfully complete their thesis defense must take the following steps within one month following the thesis defense:

 1. Jüri üyeleri tarafından belirtilen düzeltmeleri yapar.
 2. Tez taslağını EABD sekreterliğinden alarak, enstitü tarafından taslak üzerinde belirtilen format düzeltmelerini yapar.
 3. Orijinallik raporunu alarak tez danışmanına imzalatır.
 4. Tezinin PDF halininin bulunduğu bir CD oluşturur.
 5. En az dört kopya olmak üzere tezlerini ciltletir (ortak tez danışmanı olan öğrenciler için beş kopya);***
 6. Tezin onay sayfasında (Approval Page) yer alan tüm alanları ilgili öğretim üyelerine imzalatır.
 7. İmzaları tamamlanan (enstitü müdürü hariç) ciltli tezlerini ve orjinallik raporunu enstitümüz ikinci katında yer alan ilgili enstitü personeline teslim eder.
 8. Enstitüye teslim ettiği tezlerini, teslim ettiği tarihten en erken iki iş günü sonra ilgili enstitü personelinden teslim alır.
 9. YÖK Tez Veri Giriş Formu ile ODTÜ Elektronik Tez İşlemleri Formu'nu doldurur.

 

Ayrıca, enstitü müdürü tarafından imzalanan tezlerini teslim alan öğrenciler, tezinin bir kopyasını kendisi için ayırdıktan sonra****;

 • bir kopyasını ODTÜ Kütüphanesi giriş katında yer alan Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne***,
 • bir kopyasını EABD sekreterliğine,
 • bir kopyasını tez danışmanına (ve varsa ortak tez danışmanına) teslim eder.
 • Son olarak, kütüphaneden aldığı ODTÜ Elektronik Tez Onay Formu'nu enstitümüz ikinci katında yer alan enstitü personeline iletir.

 

*** Kütüphaneye verilecek olan tez kopyasının en arkasına Tez İzin Formu eklenerek ciltlenmelidir.

**** Öğrenciler kendileri için birden fazla tez çoğaltabilirler.

NOT: Mezuniyet işlemleri ile ilgili tüm sorularınız için ÖİDB ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.