FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Fizik

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. Puan Hesabı:

 a) ALES'in "nicel" sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız    değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%25) + EXAM (%25)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de inceleneceksiniz.
2. Mektuplar:

 a) Enstitünün resmi referans mektup formu.

 b) İki referans mektubu; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir.

 c) Odtu Fizik bölümü mezunlarından da referans mektubu istenmektedir.

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).
3. Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.
4. Puan Hesabı:

 a) ALES'in nicel sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%10) + EXAM (%30) + SÖZLÜ (%10)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de inceleneceksiniz.
5. Mektuplar:

 a) Enstitünün resmi referans mektup formu.

 b) İki referans mektubu; birinin tez danışmanı ya da yardımcı danışmanca yazılması beklenir.

 c) Odtu Fizik bölümü mezunlarından da referans mektubu istenmektedir.

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).
6. Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.

 b) Bölüm sizi sözlüye alacaktır.

 c) ODTÜ Fizik mezunu olmayanlar YL tezlerinin bir kopyasını ve tüm yayınlarını elektronik olarak vermelidirler.
7. Puan Hesabı:

 a) ALES'in "nicel" sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%10) + EXAM (%30) + SÖZLÜ (%10)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de inceleneceksiniz.
8. Mektuplar:

 a) Enstitünün resmi referans mektup formu.

 b) İki referans mektubu; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir.

 c) Odtu Fizik bölümü mezunlarından da referans mektubu istenmektedir.

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).

9.Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.

 b) Bölüm sizi sözlüye alacaktır.

10. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

70

1, 2, 3
Doktora 65

75

 4, 5, 6, 10
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 7, 8, 9