FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Fizik

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. Puan Hesabı:

 a) ALES'in sayısal sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız da değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%25) + EXAM (%25)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de değerlendirilirsiniz.
2. Mektuplar:

 a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formu.

 b) İki referans mektubu; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekir.)

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).
3. Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.
4. Puan Hesabı:

 a) ALES'in sayısal sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız da değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%10) + EXAM (%30) + MÜLAKAT (%10)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de değerlendirilirisiniz.
5. Mektuplar:

 a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formu.

 b) İki referans mektubu; birinin tez danışmanı ya da yardımcı danışmanca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekir.)

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).
6. Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.

 b) Bölüm sizi mülakata alacaktır.

 c) ODTÜ Fizik mezunu olmayanlar YL tezlerinin bir kopyasını ve tüm yayınlarını elektronik olarak vermelidirler.

 d) Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.
7. Puan Hesabı:

 a) ALES'in sayısal sonucu alınmalıdır.

 b) GRE puanı ALES'e bu bağlantı kullanılarak dönüştürülmelidir.

 c) Fizik Lisans programındaki temel ders notlarınız da değerlendirilecektir.

 d) Toplam Puan = ALES (%50) + CGPA (%10) + EXAM (%30) + MÜLAKAT (%10)

 e) Topladığınız puan sizin kabul edilmenizi garanti etmez. Burada verilen tüm kriterlere göre de değerlendirilirsiniz.
8. Mektuplar: >

 a) Referans mektupları için Enstitünün resmi web formu.

 b) İki referans mektubu; birinin mezuniyet proje danışmanınca yazılması beklenir. (ODTÜ Fizik bölümü mezunlarının da 2 mektup alması gerekir.)

 d) Niyet mektubu (web'teki formu kullanın).

9.Değerlendirme:

 a) Bölümün vereceği yazılı sınava girilmelidir.

 b) Bölüm sizi mülakata alacaktır.

 
Yüksek Lisans 65

70

1, 2, 3
Doktora 65

75

 4, 5, 6
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 7, 8, 9