FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yer Sistem Bilimleri

ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. Referans mektubu (2 adet)
    (Doktoraya başvuran adayların referans mektuplarından birini tez danışmanından alması gerekmektedir.)
2. Niyet mektubu ( başvuru formu dahilinde veya ek olarak)
3. Mülakat (Gerek duyulması halinde)
4. ODTÜ-İYS ≥ 65 / TOEFL IBT ≥ 79 / TOEFL CBT ≥213 / TOEFL OLD ≥ 550 / IELTS ≥ 6.5

     İngilizce eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
5. ALES puan türü olarak sayısal veya eşit ağırlık kabul edilmektedir.
    GRE sınavı da kabul edilmektedir.

    ALES-GRE eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
6. LİSANS GNO ≥ 2.50 olan öğrenciler öncelikli sayılmaktadır.
7. ESS dışında bir programdan yüksek lisans alıp doktoraya başvuran ve kabul edilen adaylar 2 dönemlik (1 yıl) bilimsel hazırlık (BH) programına (No:71) kayıt yaptırır. BH programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına (No: 72) devam edebilir. BH süresince, başarılı olunması halinde doktora programına saydırılabilecek dersler alınması da mümkündür.
8.  Şubat 2015 tarihinden önce ESS Yüksek Lisans programına ≥ 2.00/4.00 Lisans ortalaması ile kabul almış ve Yüksek Lisansını bu programda ≥ 3.50/4.00 ortalama ile tamamlamış öğrenciler ESS doktora programına başvurabilir.

9. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

70

2.25 1, 2, 3, 4, 5
Doktora 65

70

2.25 3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 1, 2, 3, 4, 5
Tezsiz Yüksek Lisans 65

70

2.25 1, 2, 3, 4, 5