FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yazılım Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES skoru türü sayısal olmalıdır.
2. ALES-GRE Dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Referans mektubu (2)
4. Niyet mektubu (çevrimiçi formda bulunmaktadır).
5. 50% (ALES)+30% (Lisans GNO)+20% (Komite Görüşü).

6. Adaylar ile mülakat yapılmayacaktır. 

 
Tezsiz Yüksek Lisans 65

65

1, 2, 3, 4, 6