FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Şehir ve Bölge Planlama

DERECE ODTU İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES puanı sayısal puan olmalıdır.
2. ALES-GRE dönüşüm tablosu (eski/yeni) için buraya tıklayınız.
3. Referans mektubu (2)

4. Niyet mektubu (çevrimiçi formda)
5. Portfolyo (lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmaları kapsayan)

6. Mülakat.

7. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ya da ilgili alanlarından lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

8. Tezli Yüksek Lisans Derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans Tez jurisine çıkıp başarılı olmak.

9. Yüksek Lisans Tezi (Tez jurisine sunulan olabilir)

10. Lisans mezuniyet not ortalamasının minimum 3,00 olması ya da, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının minimum 3,50 olması

11. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Doktora 70

60

3.0 3.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11