FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


İş Sağlığı ve Güvenliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES - Sayısal
2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Referans Mektupları (2 adet)
4. Niyet Mektubu (Online başvuru formu içerisinde)
3. Mülakat

 
Yüksek Lisans 65

70

1, 2, 3, 4, 5

Tezsiz Yüksek Lisans 65

70

1, 2, 3, 4, 5