FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Mühendislik Bilimleri

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puanı Sayısal türünde olmalıdır.
2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Adayın en az iki referans mektubu olmalıdır.
4. Niyet mektubu bulunmalıdır.

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 

** HM: Hesaplamalı Mekanik, BM: Biyomekanik Alt Dalı

 
Yüksek Lisans 65

70

2.50 (HM) - 2.30 (BM)** 1, 2, 3, 4
Doktora 65

70

2.50 (HM) - 2.30 (BM)** veya 3.50 (HM) - 3.30 (BM) 1, 2, 3, 4, 5