FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Mühendislik Bilimleri

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puanı Sayısal türünde olmalıdır.
2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Adayın en az iki referans mektubu olmalıdır.
4. Niyet mektubu bulunmalıdır.

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

55

1, 2, 3, 4
Doktora 65

60

1, 2, 3, 4, 5