Fen Bilimleri Enstitüsü
DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65 70 2.50 (HM)   
2.30 (BM)**
1, 2, 3, 4
Doktora 65 70 2.50 (HM)
   2.30 (BM)**

or 3.50 (HM)
3.30 (BM)

1, 2, 3, 4, 5

 

AÇIKLAMALAR
1.
 ALES Puanı Sayısal türünde olmalıdır.
2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Adayın en az iki referans mektubu olmalıdır.
4. Niyet mektubu bulunmalıdır. 
5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

** HM: Hesaplamalı Mekanik, BM: Biyomekanik Alt Dalı


Son Güncelleme:
21/06/2018 - 14:41