FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Matematik Eğitimi

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES için minimum puan SAY ve EA için ayrı ayrı sağlanmalıdır.
2.  ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

EA 65;

SAY 70

2.50 1, 2
Doktora 65

EA 70;

SAY 75

2.50 3.00 1, 2, 3