FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Matematik

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1.  Ales sayısal puan türü geçerlidir.

2. Lisans GNO veya Yüksek Lisans GNO koşullarının birinin sağlanması yeterlidir.

3. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

70

2.75 1
Doktora 65

70

3.00 or 75/100 3.50 1, 2, 3
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 1