FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Makina Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. Sayısal ALES puanı
2. ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosu için tıklayın
3. Referans Mektupları (2) (ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunlarının yalnızca iki bölüm öğretim üyesinin adını yazmaları yeterlidir.)
4. Niyet Mektubu (çevrimiçi formun içindedir)

5. Yukarıdaki koşulları sağlayan adayların öğretim üyeleri ile araştırma alanları ile ilgili irtibata geçerek lisansüstü öğrenci kotaları hakkında bilgi almaları önerilmektedir.

6. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

75

1, 2, 3, 5
Doktora 65

75

1, 2, 3, 4, 5, 6