FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Kimya Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES türü sayısal ağırlık puanı
    ALES-GRE (yeni/eski) dönüşüm tablosunu kontrol etmek için buraya tıklayın
2. Referans Mektupları (2)
3. Niyet Mektubu (online formun içinde)
4. Mülakat

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

70

2.40 1, 2, 3, 4
Doktora 65

70

2.40 3.20 1, 2, 3, 4, 5
Lisans Sonrası Doktora 70

80

3.00 1, 2, 3, 4