FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Kimya

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puan Türü Sayısal olmalıdır 
2. ALES-GRE (eski/yeni) eşdeğerlik tablosu için tıklayınız 
3. 2 adet referans mektubu
4. Niyet Mektubu
5. Akademik Transkript
6. Yüksek Lisans eğitimi için başvuran adaylar Lisans Ortalaması+ALES+Lisans Dönem Sayısı'na göre değerlendirilir.

7. Doktora eğitimi için başvuran adaylar Lisans Ortalaması+Yüksek Lisans Ortalaması+ALES' e göre değerlendirilir.

    Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.
   *Lisans derecesi (ortalaması) 2.50 altında olan adayların Yüksek Lisans derecesi (ortalaması) 3.50 veya üzerinde ise doktora programına başvuruda bulunabilirler.

8. Lisans Sonrası Doktora eğitimi için başvuran adaylar Lisans ortalaması+ALES'e göre değerlendirilir. 

 
Yüksek Lisans 65

70

1, 2, 3, 4, 5, 6
Doktora 65

70

2.50*

 3.50*

1, 2, 3, 4, 5, 7
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 1, 2, 3, 4, 5, 8