FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1.  ALES puan türü sayısal olmalıdır.
2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3.  2 adet referans maktubu
4. Niyet mektubu (Başvuru formunun içinde yer alıyor.)
5. GGIT Akademik Kurul üyelerinden birinin adayın tez danışmanı olacağını kabul ettiğine dair e-posta çıktısı 
6. Mülakat

7. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 70

65

1, 2, 3, 4, 5, 6
Doktora 70

70

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7