FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


İnşaat Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES türü sayısal ağırlık puanı olacaktır.

2. İki (2) adet referans mektubu, doktora başvurularında birinin yüksek lisans tez danışmanından olması gerekmektedir

3. Niyet Mektubu (online formun içinde) doldurulmalıdır.
4. TC uyruklu adayların başvularında yalnızca ALES puanları değerlendirilmeye alınacaktır. ALES dışındaki (GRE vb.) sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Yüksek Lisans Adaylarının aşağıdaki tablodan en fazla iki (2) tercih yapmaları gerekmektedir.

6. Doktora Adaylarının aşağıdaki tablodan tek (1) tercih yapmaları gerekmektedir.

7. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

70

2.00 1, 2, 3, 4, 5
Doktora 65

70

2.00 3.00 1, 3, 4, 6, 7

TECİH TABLOSU (Lütfen tercihlerinizi aşağıdaki listeden seçiniz)

 

Hidromekanik Laboratuvarı

Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarı

Su Kaynakları Mühendisliği Laboratuvarı

Geomatik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Yapı Mühendisliği

Yapı Malzemeleri Mühendisliği

Yapım Mühendisliği ve Yönetimi


İnşaat Mühendisliği - Yapı Mekaniği*

İnşaat Mühendisliği - Hidrosistem Mühendisliği*


*2. öğretim programlarına geçici süre ile öğrenci alınmamaktadır.