FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Gıda Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES puan türü sayısal olmalı
2. ALES-GRE (eski/yeni) çeviri tablosunu kontrol ediniz
3. Referans mektupları (2 adet)
4. Niyet mektubu eklenmelidir.

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

65

2.40 1, 2, 3, 4
Doktora 65

65

2.50 veya 3.25 1, 2, 3, 4, 5
Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00 1, 2, 3, 4