FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Fen Bilimleri Eğitimi

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES için minimum puan SAY veya EA ile sağlanabilir.
2. Click here to check ALES-GRE (old/new) conversion chart
3. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

65

2.20 1, 2
Doktora 65

65

2.20 3.00 1, 2, 3