FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR
Yüksek Lisans 65

80

Doktora 65

80

Lisans Sonrası Doktora 65

80

3.00

Masters

 • ALES puan türü sayısal olmalıdır
 • Ek başvuru koşulu:(ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 75
 • %50 ALES+%25 Genel Not Ortalaması +%25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme
 • 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması (GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK çevirim tablosu kullanılarak hesaplanır.
  (*) YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı)
 • Tercihler yalnızca Tablo C’de (Aşağıda yer alan) Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan onbir (11) araştırma alanı arasında yapılmalı ve kısaltmalar ile belirtilmelidir.
 • Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C).
 • TC uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmekte olup, GRE-ALES denkliği EABD’ce hesaplanmaktadır.
 • İki (2) adet referans mektubu gereklidir.
 • Yüksek Lisans mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.
 • Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir.
 • Yüksek Lisans Programında başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans programındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi, ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısıyla tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı gerekleri ve detayları, mülakat sırasında belirlenir.

Ph.D./ Ph.D. on Bachelor’s Degree

 • ALES puan türü sayısal olmalıdır.
 • Ek başvuru koşulu:(ALES+ (*)YGNO)/2 ≥ 80
 • %50 ALES+%25 Genel Not Ortalaması +%25 Mülakat ve Bilimsel değerlendirme
 • 4.00 üzerinden olan Genel Not Ortalaması(GNO)’nın 100’lük sistemdeki karşılığı (YGNO) YÖK çevirim tablosu kullanılarak hesaplanır.
  (*) YGNO: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Öğretim Kurulu tanımı)
 • Tercihler yalnızca Tablo C’de (Aşağıda yer alan) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan onbir (11) araştırma alanı arasından yapılmalı ve kısaltmalar ile belirtilmelidir.
 • Araştırma alanı için en fazla iki (2) seçenek belirtilmelidir (Tablo C).
 • TC uyruklu adayların başvuruları ALES puanına göre değerlendirilmekte olup, GRE-ALES denkliği EABD’ce hesaplanmaktadır.
 • İki (2) adet referans mektubu gereklidir.
 • Doktora mülakat tarihlerinin bildirimi ve başvurular ile ilgili diğer her türlü iletişim başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılmaktadır.
 • Mülakatlara katılmayan adaylar “RED” edilir.
 • Doktora Programında, başvurulan araştırma alanına göre her bir adayın Lisans ve Yüksek Lisans programlarındaki eğitim altyapısı incelenir. Adayın programa kabul edilmesi ancak eğitim altyapısının başvurulan araştırma alanının gerektirdiği eğitim altyapısı ile tam anlamıyla uyumlu ve/veya yeterli olmaması halinde, Bilimsel Hazırlık Programı istenir. Bu durumda olan adayların Bilimsel Hazırlık Programı gerekleri ve detayları, mülakat sırasında belirlenir.
 • Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.
 • TABLO C : Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan onbir (11) araştırma alanı
Table C: Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD için tanımlanmış olan onbir (11) araştırma alanı
Elektronik (ELEC) Devreler ve Sistemler (CIRSYS)
Kontrol (CONT) Robotik (ROBOT)
Bilgisayar (COMP) Telekomünikasyon (TELE)
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği (MACH) Güç Sistemleri (POW)
Elektromanyetik (EMT) Sinyal İşleme (SIGNAL)
Biomedikal (BIO)