FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Deprem Çalışmaları

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puani Sayısal ya da Eşit Ağırlıklı olmalıdır.
2.  ALES-GRE (eski/yeni) dönüşün tablosu için tıklayınız.
3. Iki (2) adet tavsiye mektubu gereklidir.
4. Niyet mektubu gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

65

1, 2, 3, 4